» Επιστροφές Εμπορευμάτων

Υπαναχώρηση / Ακύρωση / Επιστροφή Παραγγελίας:

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4παρ.10 του Ν.2251/1994 διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή ολόκληρη ή και μέρος της παραγγελίας του χωρίς καμία χρέωση αν και εφόσον η παραγγελία του δεν έχει αποσταλεί. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επιστρέφοντας με δικά του έξοδα το προϊόν, στην αρχική του κατάσταση (άθικτο, αμεταχείριστο και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία), συνοδευόμενο από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. 

 

Επιστροφές Προϊόντων είναι αποδεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την έκδοση παραστατικού, όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Η συσκευασία του Προϊόντων είναι άθικτη και δεν έχει παραβιαστεί ειδικά στις σφραγισμένες ταινίες.
  2. Το Προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση η συνεννόηση με Συνεργάτη μας είναι απαραίτητη ώστε να σας κατευθύνει για την διαδικασία που ακολουθείται.