Η Εταιρεία

Η IMAGCO Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 απο ανθρώπους με μακρά εμπειρία στον χώρο των γραφικών τεχνών και προϋπηρεσία σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η 3Μ και η ΙΜΑΤΙΟΝ.

Η εταιρεία εισάγει, διαθέτει και υποστηρίζει στην ελληνική αγορά πολύ επιτυχημένα προϊόντα, εξειδικευμένες λύσεις συστημάτων προεκτυπωτικών δοκιμίων, ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υλικών για την ψηφιακή εκτύπωση μεγάλου μεγέθους.

Πιο συγκεκριμένα εισάγουμε, διαθέτουμε και υποστηρίζουμε υλικά και εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους για εκτύπωση σχεδόν σε κάθε επιφάνεια και υλικό, λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων, χρωματικής πιστοποίησης και βαθμονόμησης και ροής εργασιών, καθώς επίσης και αξιόπιστες λύσεις ψηφιακής εκτύπωσης για το χώρο της μεταξοτυπίας.

Η εταιρεία με το εξειδικευμένο προσωπικό της προσφέρει στους πελάτες της πλήρη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και διαθέτει.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει και να βελτιώσει τη θέση της στον χώρο των γραφικών τεχνών και των συστημάτων ψηφιακών εκτυπώσεων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.